Хидравлични цилиндри-стрела, рамо, цилиндър на кофата